Miloš Marković, diplomirani ekonomista iz Vranja, poslednjih pet godina radi u porodičnoj računovodstvenoj agenciji koja postoji od 2008. godine. „Već pri prvom susretu sa Minimaxom, uvideo sam nekoliko važnih prednosti. Ovaj program je u startu mogao da ponudi veliku uštedu vremena, veću fleksibilnost u radu i bolju razmenu dokumentacije sa klijentima.“

Još niste uvereni u moć društvenih mreža? Da li se pitate kakve koristi vaša kompanija ima od njihovog korišćenja? Više od 2 milijarde korisnika nalazi se u prostranstvu društvenih mreža, tako da je verovatnoća da su među njima i vaši klijenti prilično velika. Ove informacije čine društvene mreže ključnim i neizostavnim delom marketinške strategije vašeg brenda ili kompanije. Ali iako biste do sada trebali biti na društvenim mrežama, lakše je reći nego učiniti. Upravo zato u nastavku pronađite na koje načine možete početi da koristite društvene mreže za unapređenje i razvoj svog poslovanja.   Povećajte broj potencijalnih klijenata Dobijanje ‘kvalitetnih’

Iako postoje jasna pravila u Zakonu o elektronskom fakturisanju, ipak se javljaju brojna pitanja o pojedinačnim slučajevima da li je i kada potrebno izdati elektronsku fakturu. U ovom blogu pokušaćemo da sumiramo različite slučajeve u tabeli. Da bi informacije bile korisne, u tabeli dodajemo i obavezu prikazivanja podataka u elektronskoj evidenciji obračuna PDV-a (EEO PDV), koja će takođe funkcionisati u okviru SEF-a.

Obavezan element računa je naziv primaoca računa. Od ovog pravila postoji jedan izuzetak – fiskalni račun. Za sve ostale račune važi opšte pravilo da bi bio validan za odbitak PDV-a.

Od 01.05.2022. god. privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom obavezni su da izdaju fiskalni račun. Čak i u slučaju isporuke putem posrednika. Nisu oslobođeni ni prodavci koji dobra i usluge prodaju online stranim fizičkim licima.

Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Prema tome, obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji za zaposlene, preduzetnike, lica angažovana po ugovorima za koje se plaća naknada, zemljoradnike.

Penzijski staž predstavlja jedan od dva uslova za ostvarivanje prava na penziju. Kako proveriti penzijski staž? Šta preduzeti ako poslodavac nije platio dospele doprinose? Kako uplatiti staž?

U poslednje vreme, a posebno u uslovima krize, cene rastu i pojačana je „borba” sa kontrolom troškova. Finansijska pismenost sve više dobija medijski prostor, a sve više građana i preduzetnika je zainteresovano za nju. Preduzetnici i menadžeri moraju biti svesni da im adekvatan stepen finansijske pismenosti donosi prednost u poslovanju, ali i omogućava donošenje odgovornih poslovnih odluka.

Tokom svog životnog veka, kompanija se suočava sa mnoštvom rizika i ne samo to, vrlo često mora da bira između nekoliko rizika sa kojima se suočava. Zato je veoma važno odluku o izboru rizika prepustiti nekome ko je upoznat sa stepenom opasnosti koji određeni rizik nosi, odnosno nekom kvalifikovanom.

Poslovni plan je svakako nešto od čega treba da počnete. Pored toga što će vam pomoći da se fokusirate na konkretne korake potrebne da svoju ideju oživite, pomoći će vam da postignete kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali i da bolje vidite i razumete preduzetnički ambijent u kojem se nalazite. Nakon što ga kreirate, imaćete jasnu sliku o tome da li treba da uložite vreme, novac i energiju u svoju ideju ili još uvek treba da radite na njoj.

Nesigurnost, strah i sumnja u sebe, svoje znanje, sposobnosti i veštine su glavna osećanja koja se javljaju kada počnete da razmišljate o ideji pokretanja sopstvenog posla, što je zaista zastrašujuće i demotivišuće.

Igor Vorgić je punih dvadeset godina vlasnik firme „Ultraplanet“, specijalizovane za dizajn, tehnički razvoj, proizvodnju i instalaciju grafike velikih formata. Firma korisnicima pruža mogućnost da putem svetlećih reklama, grafika za brendiranje objekata, vozila i događaja, promotivnih proizvoda kao što su reklamne police i displeji, pultovi, poslovne i bezbednosne oznake, baneri, oglase i promovišu svoj proizvod ili uslugu.

Obaveštenje za obveznike fiskalizacije koji privremeno, zbog godišnjeg odmora, neće obavljati delatnost

Pored svih priprema koje prate godišnji odmor ne zaboravite poslovne
obaveze. Ukoliko ste obveznik fiskalizacije jedna od vaših obaveza je aktuelna
od 29.06.2022.

Ko je dužan da od 01.07.2022. godine prima elektronske fakture?

Sistem elektronskih faktura, državni servis koji se nalazi na adresi efaktura.gov.rs počeo je sa radom 01.05.2022. godine. Time je počela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura u Republici Srbiji. Od tog datuma, pravna lica i preduzetnici koji posluju sa javnim sektorom izdaju javnom sektoru fakture u elektronskoj formi. 

Da li moram da izdam elektronsku fakturu javnom sektoru iako sam paušalac?

Osnovna uloga SEF-a je dalja digitalizacija privrede, koja obuhvata izdavanje, slanje, primanje i čuvanje računa između privatnog i javnog sektora, kao i u okviru oba ova sektora, u elektronskoj formi.

Šta je regres i ko ostvaruje pravo na njega__

Pitanje regresa kao jedne od obaveza prema zaposlenima je svakako najkorisnije onima koji imaju firmu, zaposlene i planiraju nova zapošljavanja.

Podrška kao glavni začin vašeg poslovanja

Korisnička podrška predstavlja podršku koju se pruža postojećim i potencijalnim korisnicima sopstvenih usluga ili proizvoda, a u svrhu omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva.

marija-đorđić-experta-iskustvo-knjigovodstveni-program-minimax

Računovodstvena agencija „Experta d.o.o.“ osnovana je 2018. godine. Klijenti ove agencije su pre svega mikro i mala pravna lica i preduzetnici iz oblasti digitalnih usluga – programiranja, dizajna, digitalnog marketinga, savetovanja i prevođenja, a među klijentima „Experta“ ima i nekoliko firmi koje se bave pružanjem računovodstvenih usluga za klijente iz Severne i Zapadne Evrope. Na dugoj listi klijenata su i firme koje se bave proizvodnjom, investicijama u građevinarstvu i veleprodajom. Tim agencije „Experta“ čine osam zaposlenih. – Ono što okupira najveći deo našeg vremena jeste komunikacija sa klijentima. Otuda i stalna potreba da se ista neguje i unapređuje. Kroz svakodnevnu

Razlika izmedju bruto i neto plate - Minimax

Kada se govori o proširenju biznisa i zapošljavanju novih saradnika jedna od stavki koja najčešće dovodi do odluke da li će do potpisivanja ugovora doći je upravo visina plate zaposlenog.

aleksandra-stojkov-stamparija-novi-sad-minimax-program

„Stojkov štamparija“ u Novom Sadu još jedan je interesantan primer firmi sa dugogodišnjom tradicijom koje su na vreme i vrlo uspešno prilagodile svoje poslovanje potrebama savremenog tržišta.