Koje evidencije i nameti prema državi su obavezni za paušalce?

Paušalci i obaveze prema državi

U poslednje vreme svedoci smo toga da se sve veći broj ljudi u našoj zemlji opredeljuje za paušalni način oporezivanja. Kada se uzme u obzir da je u proteklom periodu nova primena starog Zakona koja se odnosi na plaćanje poreza za frilensere probudila veliku pažnju javnosti i izazvala oprečne reakcije, jasno je otkuda ovaj porast paušalaca. S obzirom na to da je poreska služba započela sa primenom Zakona i proverom frilensera, veliki broj njih je pokušao da pronađe najbezbolniji način plaćanja poreza. U suštini, na raspolaganju su im bile tri opcije, a čini se da je najveći broj frilensera zaključio da je prelazak u paušalce u ovom trenutku najbolje rešenje. Ukoliko ste i vi jedna od osoba koja želi da plaća porez na ovakav način, ne bi bilo loše da se podsetimo koje to obaveze paušalci imaju, budući da je i ovaj način oporezivanja pretrpeo neke izmene tokom protekle godine.

Koji načini oporezivanja su mogući?

Ako ste u procesu odlučivanja za način oporezivanja imate tri mogućnosti pred sobom, odnosno možete da poslujete kao fizičko lice, kao paušalac ili kao knjigaš. Ono što je problematično sa svakom od ovih opcija je činjenica da nijedna nije isplativa onim frilenserima koji nemaju velike prihode na mesečnom nivou, odnosno onima koji se ovim poslom bave usputno ili su tek počeli da se bave njime. Ipak, svaka od ovih opcija ima svoje prednosti i mane, a najveći broj frilensera se u poslednje vreme odlučio upravo za paušalno oporezivanje. Ako ste i vi među onima koji su doneli ovakvu odluku, onda je od presudne važnosti da se upoznate sa svim stavkama koje morate da ispunite i sa svim obavezama koje se od vas očekuju. Zahtevi su se nešto promenili početkom prošle godine kada je došlo do izmene Zakona, te su sada obaveze koje paušalci moraju da ispune malo drugačije, a pogodnosti za ulazak u ovakav sistem oporezivanja svakako veće.

Paušalci i obaveze prema državi

Šta je paušalno oporezivanje i koje obaveze imaju paušalci?

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda i dostupan je samo preduzetnicima koji su razvrstani u grupe prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju. Samim tim, na sajtu Poreske uprave postoji lista sa šiframa delatnosti koje mogu biti podložne paušalnom oporezivanju, ukoliko se odlučite baš za ovakav način obračunavanja poreza. Ono što je vrlo značajno i što umnogome olakšava čitav ovaj proces svima onima koji ulaze u postupak paušalnog oporezivanja, je činjenica da je početkom prošle godine uveden novi, modernizovani sistem, koji veoma pojednostavljuje proceduru obračuna paušalnog poreza i doprinosa. Najveću pomoć svim novim paušalcima predstavlja kalkulator poreza i doprinosa, odnosno mogućnost da preko portala Poreske uprave paušalci saznaju koliki je porez koji bi trebalo da plate. Na ovaj način, bez mnogo muke, svi oni koji žele da plate porez kao paušalci mogu da procene koliki će deo zarade morati da odvoje za njega.

Paušalci i obaveze prema državi

Koje su novine u paušalnom oporezivanju?

Obaveza koja je nekada postojala – da se Poreskoj upravi podnese poreska prijava PPDG-1R, kao i zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja – više ne postoji. Umesto toga, sve se obavlja elektronski, preko portala. Nakon samo 48 sati od trenutka registracije Poreska uprava donosi rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose i istu dostavllja preduzetniku paušalcu u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Jako je važno naglasiti da se dan postavljanja ovog elektronskog rešenja u poresko sanduče ujedno smatra i danom uručenja rešenja. Kako bi poreski obveznik uopšte mogao da pristupi svom poreskom sandučetu i proveri da li mu je ovo rešenje stiglo, neophodno je da poseduje kvalifikovani digitalni sertifikat. Ukoliko se dogodi da u nekom trenutku prestanu da važe razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno ukoliko se promene uslovi vašeg poslovanja, dobićete rešenje od Poreske uprave kojim se nalaže vođenje poslovnih knjiga.

Određivanje polazne osnovice za paušalno oporezivanje

Iako na prvi pogled može delovati da je određivanje polazne osnovice za paušalno oporezivanje dosta komplikovano, zapravo je samo neophodno obratiti pažnju na određene aspekte koji je definišu. Pre svega, posmatra se prosečna mesečna zarada ostvarena po zaposlenom za poslednjih 12 meseci, imajući u vidu područje na kom se ostvaruje. Prosečna zarada po Republici, gradu ili opštini se zatim množi sa zvaničnim brojem zaposlenih i sa koeficijentom delatnosti, a potom se deli sa ukupnim brojem stanovništva u Republici, gradu ili opštini u kojoj se nalazite. Bitno je, takođe, naglasiti da se polazna osnovica može umanjiti ili uvećati u zavisnosti od toga gde je registrovano sedište poreskog obveznika, ali i u zavisnosti od vremena koje je proteklo od registracije preduzetnika, kao i starosti poreskih obveznika i njihove radne sposobnosti.

Budući da su se frilenseri u poslednje vreme našli u neočekivanoj poziciji, ne čudi porast broja paušalaca u našoj zemlji. Ovaj sistem oporezivanja nudi brojne pogodnosti, ali imajte na umu da ni on nije savršen baš za svakoga, te ukoliko planirate da postanete paušalac, bitno je da pre svega razmotrite sve mane i pogodnosti koje ova opcija nudi. Iako na prvi pogled može delovati kao idealno rešenje, i paušalno oporezivanje, kao i vođenje knjiga i poslovanje kao fizičko lice, zahtevaju ispunjenje određenih kriterijuma, pa je neophodno da pre nego što pređete u paušalce napravite dobar finansijski plan i bar pokušate da procenite koliki će vam prihodi biti u narednom periodu.

(Visited 18.434 times, 1 visits today)