Prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a

Sistem PDV-a prednosti i nedostaci

Svaki novi preduzetnik će se, pre ili kasnije, susresti sa dilemom da li da uđe u sistem PDV-a ili ne. Mnogi koji tek ulaze u ovaj svet još uvek nisu sigurni ni šta to znači za njih ni koje obaveze, a koja prava, prijava za ovakav način oporezivanja nosi sa sobom. Pre nego što donesete ovu odluku, koja će svakako u velikoj meri uticati na vaše poslovanje, jako je važno da se upoznate sa tim koje su to prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a, kako biste mogli da odlučite u kojoj meri bi to odgovaralo vašem načinu poslovanja.

Šta je to PDV i ko sve može biti u sistemu PDV-a?

Iako se ovaj termin svakodnevno čuje u razgovoru, veliki je broj ljudi koji nije siguran u potpunosti na šta se on tačno odnosi. Porez na dodatu vrednost, odnosno PDV, predstavlja porez koji se obračunava i plaća za svako pružanje usluga ili isporuku dobara. PDV se smatra indirektnim poreskim oblikom, jer trošak ovog poreza preduzeća prebacuju na neki način na svoje kupce tako što ga uključe u konačnu cenu proizvoda. Dakle, on je ugrađen u cenu usluga i naplaćuje se na taj način od svih onih koji u ovoj transakciji učestvuju. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, poreski obveznici imaju pravo na povraćaj PDV-a u određenim slučajevima, odnosno onda kada je prethodni porez na dodatu vrednost veći od same obaveze za PDV. Ovo pravo je ujedno i jedan od glavnih razloga zašto se veliki broj ljudi dobrovoljno odlučuje da uđe u sistem PDV-a, pogotovo kada se radi o novim firmama koje tek počinju sa poslovanjem. Međutim, ono što mnoge buni je ko može biti u sistemu PDV-a i šta je sve potrebno da se ovo pravo ostvari, a ko mora da uđe u sistem PDV. Naime, u sistemu PDV-a mogu biti preduzetnici i pravna lica vode svoje knjige prema principu dvojnog knjigovodstva, odnosno oni koji nisu paušalci. Oni koji su se već odlučili na paušalno plaćanje poreza, ne plaćaju porez na ovaj način. Kada promet prevazilazi određeni limit od 8.000.000RSD, nastaje obaveza ulaska u sistem PDV I naravno plaćanja PDV-a, odnosno obavezno je prijavljivanje i plaćanje ovog poreza. S druge strane, ono takođe može da bude i dobrovoljno, kada se firma sopstvenom odlukom prijavi u evidenciju sistema PDV-a, čak i ako ne prelazi ovaj limit. Iako se PDV obračunava u svakom koraku proizvodnje određenog dobra ili pružanja usluge, samo krajnji potrošač snosi PDV, dok prihodi od njega pripadaju državi. U našoj državi postoje dve stope kod poreza na dodatu vrednost, a to su opšta poreska stopa od 20% i posebna poreska stopa od 10%.

Obaveze poreskih obveznika

Sistem PDV-a prednosti i nedostaci

U zavisnosti od toga koliki je godišnji promet preduzeća, neka će imati obavezu prijavljivanja u sistem PDV-a, dok će se druga odlučiti na ovaj korak samostalno i dobrovoljno. Ipak, svi oni koji postanu deo ovog sistema dele određene obaveze. Jedna od njih je, naravno, obračunavanje i plaćanje PDV-a na mesečnom nivou. Bitno je napomenuti da svi oni koji uđu u sistem PDV-a imaju obavezu plaćanja istog naredne dve godine, pa je važno razmisliti u startu da li je ovo isplativo, pogotovo za mlade firme koje nisu sigurne koliki će promet u narednom periodu ostvarivati. Tokom ove prve dve godine poslovanja firme će plaćati porez na mesečnom nivou. Kada ovaj period istekne, posmatra se ponovo koliki je godišnji promet tog preduzeća, te ukoliko je on manji od 50.000.000. RSD, porez će od tog trenutka plaćati na tromesečnom nivou. Ukoliko je, pak, promet i dalje ispod ovog iznosa, i dalje važi mesečna obaveza plaćanja prometa. Jako je važno da imate na umu da je rok za podnošenje prijave najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Prednosti i nedostaci ulaska u sistem PDV-a

Sistem PDV-a prednosti i nedostaci

Pre nego što donesete konačnu odluku da li ćete svoje poslovanje prebaciti u sistem PDV-a ili ne, bitno je da razmotrite koje to pogodnosti i mane ovaj potez nosi sa sobom i koje od njih bi mogle da utiču na razvoj vašeg poslovanja. Jedna od većih pogodnosti ulaska u sistem PDV je što prijavu za istu možete da podnesete dobrovoljno. Naime, ukoliko ne prekoračujete već pomenuti limit od 8 miliona RSD godišnjeg prometa, niste u obavezi da postanete deo sistema PDV-a i ova odluka je isključivo vaša. Mnogi koji tek osnivaju firmu smatraju da će imati određenu korist od ulaska u sistem PDV-a, pre svega zbog povraćaja više plaćenog PDV-a sadržanog na ulaznim računima. Na ovaj način, veliki broj preduzetnika zapravo započinje biznis, oslanjajući se na ovaj povraćaj sredstava kako bi platili troškove zakupa prostora i obezbedili nepohodnu opremu za početak novog poslovanja, budući da u samom početku oni nemaju mnogo izdatih računa. Takođe, promet dobara i usluga može biti oslobođen obaveze plaćanja PDV-a po određenim stavkama, što je pogodnost koju mnogi rado koriste. Veliku olakšicu, ukoliko se odlučite na ovaj korak, pruža i mogućnost elektronske prijave, što će vam sačuvati i novac i živce, jer neće biti potrebe za bespotrebnim stajajnjem u redovima i nošenjem dokumentacije sa sobom. Poreski obveznici imaju mogućnost da samostalno kontrolišu ovaj porez, ali je bitno naglasiti da moraju i da poštuju stroge vremenske rokove koji su vrlo precizno utvrđeni.

Ipak, nije sve tako sjajno, pa imajte na umu i one negativne strane koje vam mogu biti problematične. Za početak, veliki broj ljudi se žali na visok iznos stopa poreza, budući da PDV predstavlja jedan od najvećih prihoda države. Kao što smo već napomenuli, rokovi za izvršenje vaših obaveza kada jednom uđete u sistem PDV-a su vrlo striktni, ali su i sankcije za njihovo nepoštovanje prilično velike, pa je jako važno da vodite računa o tome da ove rokove ne propustite. Jednom kada se odlučite na ovakvu obavezu, dužni ste da u sistemu PDV-a budete dve godine i da u tom periodu redovno izvršavate svoje obaveze. Ono što najviše muči veliki broj ljudi je što čak i kada oni sami nisu obveznici poreza, moraju da ga plaćaju, pri čemu nemaju pogodnosti poput povraćaja plaćenog poreza niti pravo na odbitne stavke, kao što to imaju oni koji jesu u sistemu PDV-a.

Ulazak u sistem PDV-a sa sobom nosi neke pogodnosti, ali i nedostatke, pa je jako bitno da razmislite o tome šta je to što je potrebno vašem poslovanju za napredak i uspeh i da li ćete imati koristi od ovog sistema.

(Visited 21.686 times, 15 visits today)